Följ Sveland Djurförsäkringar

Djur inom vård, skola och omsorg

Blogginlägg   •   Nov 28, 2016 13:24 CET

I slutet av oktober anordnade fackförbundet Kommunal ett seminarium för att belysa djur, arbete och etik inom skola, vård och omsorg där det blir allt vanligare med arbetande djur som hästar och hundar. Det talades bland annat om hur viktigt kroppsspråket är i kommunikationen med djur.

Syftet med seminariet var att ”problematisera och identifiera nya utmaningar när det gäller djurhälsa samt arbetsmiljö för Kommunals medlemsgrupper samt bidra till utveckling på området med arbetande djur”. Under dagen föreläste ett flertal välkända namn om djur som medhjälpare i terapi- och vårdsammanhang.

Åsa Nilsonne, leg psykiater och senior professor, talade om vikten av att kunna läsa och tolka kroppsspråk och signaler, både för människor och djur. Det är även viktigt att de som arbetar tillsammans med djur har förmågan att kunna avgöra hur mycket djuren klarar av så man inte lägger på dem för tung arbetsbörda.

Per Jensen, professor i etologi, talade om den fantastiska utveckling som lett till att vi kan ta tillvara på hundens kompetenser i olika sammanhang. ”Hunden är världens bästa art att läsa av människor” hävdar Per Jensen och refererade till studier som visat att hundar kan känna empati, att de kan förstå talat språk och att de tar hjälp av människor när de stöter på problem de inte kan lösa själva. Hundar är väldigt bra på att visa när de inte mår bra, så det finns egentligen inte så mycket att oroa sig över.

- Hundar i vård och omsorg är inget problem, om de har en kunnig förare och hanteras varligt, menar Per Jensen,

Anna Lundberg, universitetslektor och forskare på SLU i Skara, talade övertygande om hästen som ett bra komplement i olika vård- och terapisammanhang, inte enbart vid träning för personer med fysisk funktionsnedsättning eller skador. Till skillnad från hunden har hästen under sina sextusen år som husdjur genomgått endast små förändringar i sitt beteende.

- Hästen är unik och ingen stor hund, men vi vet ganska lite om vad en häst är. Dessutom önskar jag mer forskning kring hur hästar som används i terapeutisk verksamhet faktiskt mår. Man kan utgå från att där människor mår bra, där trivs även hästen men det behövs mer fakta, säger Anna.

Dr Kendra Coulter, associate professor vid University of Toronto, var enig med övriga föredragshållare när det kommer till att få människor och djur att trivas tillsammans; det gäller att man kan läsa och tolka kroppsspråk och andra signaler samt att vara väl insatt i hur djuret man ska arbeta tillsammans med fungerar. Både som art och som enskild individ.

- Det gäller att se arbetet ur djurens synvinkel, det vi människor tycker är smutsigt och slitigt arbete är inte nödvändigtvis detsamma för en hund, säger Dr Kendra.

Coulter uttryckte sig i mycket positiva ordalag om den svenska modellen med djur inom vård, skola och omsorg där man i mångt och mycket anlitar utbildad personal och inte, som i många andra länder, förlitar sig på ideella krafter och volontärsarbete. Alla djurassisterade arbetsinsatser borde vara avlönade och utföras av personer som är väl utbildade och tränade, både för att kunna bemöta och hjälpa människor i olika situationer och med olika behov på ett korrekt sätt och för att kunna ge djuren en bra arbetsmiljö.

- Manimalis kan bara hålla med. Vid det här laget är det ett väl känt faktum att människor mår bra av att umgås med djur, i alla skeden av livet. Antingen som sällskapsdjur eller som stöd och hjälp i vård och omsorg. Och som så många påpekade under dagens seminarium: det hänger på att föraren har förmågan att läsa och tolka sitt djur oavsett om det är en häst eller en hund. Då mår alla inblandade väl, säger Ulla Björnehammar, ordförande på Manimalis.

Källa: Manimalis

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.