Följ Sveland Djurförsäkringar

Djurskydd i fokus på internationell konferens

Blogginlägg   •   Aug 22, 2016 15:20 CEST

Nyligen anordnades en internationell konferens i Paris där föreläsare från hela världen presenterade det senaste kring olika typer av assisterad verksamhet. I Sverige tycks vi ha kommit längre än många andra länder med till exempel standard, regler och rekommendationer för vård- och terapihundar. Vi kan också vara stolta över den relativt sett stora andelen anställda hundekipage i vård och omsorg.

Den internationella konferensen arrangerades för fjortonde gången i rad av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations). Det genomgående temat för konferensen var djurskydd och allt från den senaste forskningen, pågående studier och nya projekt kring olika typer av assisterad verksamhet redovisades.

Nya områden för hundar i tjänst

Det är vanligt att vi tar hjälp av hästar eller assistanshundar för att få fysisk träning. Nu ser vi allt fler nya områden där man framför allt tar hjälp av hundar. Förutom fysisk träning efter en stroke eller annan skada eller sjukdom där hundar är ett bra hjälpmedel, finns nu utbildade hundar för behandling av ett flertal psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I anslutning till konferensen anordnades en utställning där knappt 100 organisationer och företag presenterade sin verksamhet. I England utbildas interner för att träna upphittade hundar för omplacering. Ett barnsjukhus i Japan har hundassisterad terapi för barn som utsatts för övergrepp. I Japan pågår dessutom ett försök där man använder robothundar i stället för levande djur just av djurskyddsskäl, men även för att komma runt eventuella problem med allergier.

Sverige har kommit långt

I Sverige tycks vi ha kommit längre än i många andra länder med till exempel standard, regler och rekommendationer för vård- och terapihundar. Vi kan också vara stolta över den relativt sett stora andelen anställda hundekipage i vård och omsorg. Utöver läkare, forskare och terapeuter finns mycket ideella krafter i branschen. Både i Europa och andra delar av världen kämpar man med att få finansiering för sina djurassisterade verksamheter och många tar hjälp av volontärer.

Rätt hund och utbildning är viktigt

På konferensen talades det om vikten av att välja rätt hund för bästa möjliga resultat. Det gäller både för såväl patienten som hunden och föraren. De djur som används i terapi, vård och omsorg ska få sina behov tillgodosedda och bli väl omhändertagna.

Dessutom är det av största vikt att både hund och förare har adekvat utbildning innan man påbörjar någon form av terapi eller träning, ofta tillsammans med sjukgymnast, psykolog, läkare, arbetsterapeut etc. Noggrant val och utbildning ska även krävas av exempelvis besökshundar i skolor, på särskilda boenden och inom äldreomsorgen, där man kanske inte har någon ordinerad individuell terapi men där ett besök av en hund eller katt blir ett trevligt inslag i en annars ganska enformig vardag och ett initiativ till samtal. Att umgänget med djur får människor att må bättre är väl dokumenterat.

Djuren är till stor hjälp i olika skeden i livet och de förtjänar att behandlas med kärlek, kunskap och respekt.

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället. Sedan 1990 har organisationen haft i uppdrag att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter. Manimalis arbete går i linje med Sveland Djurförsäkringars vision att skapa mervärden för människor och djur.

Vill du skänka ett bidrag till Manimalis? Skänk en gåva på valfritt belopp genom Manimalis plusgiro: 76 00 50-1 eller swisch: 123 228 7761

Läs mer på www.manimalis.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.